Hej igen, kul de här.

Nu har nästan alla soppor och skräp som vi samlade ihopp i en prydlig stor hög på arbetsdagen fraktats till miljöstation vid Skuru. Roger, Benny, Annika, Paul och Britt hjälpte till att lasta de hyrda släpet som blev fullt. Benny stod för dragbil och föreningen hyrde släpet på OKQ8 för 179:- i 3 timmar, bra pris. Eftersom föreningen inte har egen sopphantering, alltså ingenstans att slänga soppor och skräp, så ansvarar var och en för att de som man tar med sig i förpackningsväg också tas med hem från lotten och slängs hemma. Alltså inga nya skräphögar inom odlingsområdet. Däremot de som kan brännas läggs på brännhögen, imprengnerat virke får inte läggas på brännhögen, likväl avklippta vinbärskvistar som kan bära smittad läggs också på brännhögen. På komposthögarna läggs bara organiskt avfall, sådant som kan förmultna till ny jord, ej vedartade grenar och kvistar. Tänk på att om ni tar jord från komposten så kan det följa med fröer av olika slag till lotten så ni kanske får en och annan sak som ni inte vill ha.

/ Roger