Hej igen!

Nu har föreningen köpt en mindre/lättare kanttrimmer så att de som inte orkar med den större, lättare kan använda den och slå gräset. OBS! "det finns alltid saker att tänka på även för små maskiner" Den skall tankas med 2-taktsbensin som finns i de gula 5-liters dunkarna som finns i boden, det står på dunken "till 2-taktsmaskiner såsom kanttrimmer mm" Sen så skall man inte slå för högt gräs, den är inte avsedd för det. skall man slå högre gräs så får man nog antingen försöka med den stora kanttrimmern eller helt enkelt klippa för hand först och sedan använda kanttrimmern eller gräsklipparen. När ni använder trimrarna skall/bör man använda skyddsglasögon som finns i boden. Föreningen har ingen försäkring för personskador som kan uppkomma i och med användning av maskiner på odlingslotten. Detta gäller också vid allt arbete på och omkring odlingsområdet.

Vi har också köpt ett antal förpackningar svart täckväv till de lotter som är oodlade. Tanken är att först slå bort gräs mm sedan täcka med väven. Kommer förhoppningsvis att göras i sommar.

Så en sak till gällande gräsklipparen. Den skall tankas med 4-takts bensin. Står också på dunken, ni måste läsa på dunkarna, är ni osäkra, fråga eller ring.

Allt för nu // Roger