Hej på er!
Ang. koden till alla hänglås till odlingsområdet, så är det så att den av en annan medlem i föreningen i förtid lämnats ut till en ev. ny medlem. Koder mm lämnas ut till den nya medlemmen av de personer i styrelsen som har med nya medlemmar att göra. Ingen annan av medlemmarna får lämna ut koden till någon annan. I det avtal som träffas mellan föreningen och ny medlem så informeras om att koden inte får lämnas ut till obehöriga. Ev. ny medlem anses vara obehörig tills denne har fått alla papper och skrivit under och skickat tillbaka dessa till den i styrelsen som har hand om nya medlemmar.
Efterlevs inte detta kan den medlem som lämnar ut koder till obehörig sägas upp.
 
Odlingschefen.